Python_logo2x150

Python fun!

Dat programmeren ook plezant is, kan je zelf ondervinden door onderstaande websites te bezoeken waar jullie uitgedaagd worden om puzzels op te lossen. Kennis van de programmeertaal Python is weliswaar vereist! Have fun! The Python Challenge : een reeks van puzzels om uw vaardigheden met Python te testen Coding Bat : Java en Python problemen Lees meer overPython fun![…]